YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ DANIŞMANLIĞI

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Bu statü sayesinde, güvenilir firmalar kendi tesislerinde gümrük işlemlerini yerine getirebilme, kısmi ve götürü teminat uygulamasından yararlanma, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı, beyanın kontrolünde daha az kontrol ve başka bir takım ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Dolayısıyla yetkilendirilmiş yükümlü sistemi, dış ticaret yapan firmalarımıza VIP statüsü kazandırmaktadır. YYS (AEO) Belgesi sadece ulusal bir belge değil, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan ayrıcalık statüsüdür. Bu belgeyi almak, size sadece ülkemizdeki kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı değil; aynı zamanda küresel ekonomide rekabetçiliğinize katkı sağlayacak bir marka değeri kazandırmaktadır.Global Dünyada ticaret yapan AEO firmaları YYS belgesi olan firmalarla çalışmayı tercih etmektedir.

Gümrükleme hizmetleri